Parket se radi iz suvog drveta, različitog porekla. Drvo je prirodan materijal, pa ga je potrebno i posebno tretirati i negovati. parket postavljamo na pod, zatim lepimo, lakiramo ili uljimo. Parket je nakon ugradnje u stambeni prostor jedinstven deo tog prostora te je tretman prema parketu poseban. Potrebno je voditi računa o nekoliko bitnih faktora kako bi parket imao kvalitetan izgled.

ČIŠĆENJE PODOVA - Parket čistiti isključivo proizvodima za čišćenje parketa, sjaj održavati poliranjem jednom mesečno sredstvom za poliranje parketa.

ZAŠTITA PARKETA - Kako bi nam parket trajno izgledao kvalitetno potrebno ga je čuvati od oštećenja oštrih ili tupih predmeta. U zimskom periodu potrebno je za vreme grejanja imati ovlaživače vazduha u prostorijama, te uređaj za merenje vlažnosti vazduha i temperature. Prostorije ne bi smele imati velike temperaturne oscilacije, znači temperatura vazduha bi trebala iznositi 23C. odnosno vlažnost vazduha ne bi smela biti ispod 50%. Pri većim temperaturama u prostorijama, vlažnost vazduha je manja. Ukoliko je parket duži period žu pretoploj prostoriji bez dovoljno vlage, rasušiće se i nastaće fugne, preporučujemo električne uređaje za ovlaživanje vazduha.

Prostorije treba provetravati redovno, posebno u novogradnji gde je sve još sveže i ponekad forsirano, kako bi se parket lakše prilagodio. Parket je drvna obloga pa je potrebno posebno voditi računa o tome.

Parket se može postavljati i na podno grejanje. U tom slučaju je potrebno posebno voditi računa o temperaturi i vlažnosti vazduha. Temperatura nikako ne sme prelaziti 23C. Ovlaživači moraju biti uključeni većinu dana i redovno se moraju puniti vodom. Parket koji može ići na podno grejanje ne bi trebao biti deblji od 15mm, može biti iz masiva ili gotovi dvoslojni i troslojni.

Za one koji žele imati podno grejanje i parket, moraju da vode računa o gore navedenim uslovima kako ne bi imali poteškoća i troškova zbog sanacije parketa.